» » An Latha as Fhaide

An Latha as Fhaide epub

by m-artainn-mac-an-t-saoir


An Latha as Fhaide epub

ISBN: 1900901390

ISBN13: 978-1900901390

Author: m-artainn-mac-an-t-saoir

Category: No category

Language: Scots Gaelic

Publisher: Clar (2008)

ePUB book: 1218 kb

FB2 book: 1386 kb

Rating: 4.2

Votes: 543

Other Formats: docx lrf rtf lit

by M�artainn Mac an t-Saoir.

by M�artainn Mac an t-Saoir.

by Màrtainn Mac an t-Saoir. Published 2008 by CLÀR in Inbhir Nis. Written in Scottish Gaelic.

An Latha as Fhaide book. by Màrtainn Mac an t-Saoir. See a Problem? We’d love your help.

English, Scottish Gaelic.

Books, CDs. Ùr-sgeul is an independent publisher of new Scottish Gaelic prose An Latha as Fhaide by Màrtainn Mac an t-Saoir, 2008. Dìomhanas by Fionnlagh MacLeòid, 2008. Ùr-sgeul is an independent publisher of new Scottish Gaelic prose Contents. An Latha as Fhaide by Màrtainn Mac an t-Saoir, 2008. Cleas Sgathain by Mairi Anna NicDhomhnaill, 2008. Slaightearan by Tormod MacGill-Eain, 2008. An Taigh-Samhraidh by Aonghas Pàdraig Caimbeul, 2007. Malairt Sgeil by Donnchadh MacGillIosa agus Màrtainn Mac an t-Saoir, 2007. Shrapnel by Tormod Caimbeul – Tormod a’ Bhocsair, 2006. praid by Éilís Ní Dhuibhne (translation from Irish), 2006.

Extraordinary moments in ordinary lives, exuberant prose and a huge range of visions and voices combine to create a rich, vital and satisfying read.

An Latha as Fhaide by Màrtainn Mac an t-Saoir, 2008. Dìleas Donn by Norma NicLeòid, 2006. Gymnippers Diciadain by Màrtainn Mac an t-Saoir, 2005. Na Klondykers by Iain F. MacLeòid, 2005.

Deaghann Mac An t'Saoir. PagesMediaDeaghann Mac An t'Saoir. English (US) · Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch.

Clàr, 2011. 360 duilleag. Nuair a bha e a' tionndadh làmh an dorais, dh'fhairich e rud mar gum b' e crith na chorp, a dh'inns dha gur dòcha nach ann na aonar a bha e. Dh'fhan e mionaid, feuch an cluinneadh e anail ga tarraing. 'Halò,' dh'èigh e, is chùm e roimhe tron doras is stad e a-rithist am broinn an taighe a' mion-èisteachd ris an t-sàmhchair. 'N e ainm-sa a bha e a' cluinntinn ga sheinn? 'Aonghas,' uair is uair eile. Cò nach iarraidh beatha Aonghais? Boireannach brèagha, gaolach ri thaobh, deagh chliù is urram na dhreuchd, soirbheachadh mar sheinneadair Gàidhlig air thoiseach air. Monika: tarraingeach is foghlaimichte, air tighinn às a' Phòlainn airson beatha ùr a dhèanamh dhi fhèin ann an Alba. Ach, chan eil cùisean mar bu chòir aig aon seach aon dhiubh. Anns an treas nobhail aige, tha Màrtainn Mac an t-Saoir a' tarraing Aonghas is Monika còmhla ann an saoghal làn charactaran dealbhach, beothail agus tachartasan a tha uaireannan èibhinn is uaireannan eagallach, ach an-còmhnaidh drùidhteachd. Sgrìobhadh a tha na spreigeadh don inntinn agus na thoileachas don spiorad.